Ekonomika japonského topolu

Kalkulace na založení 1 ha plantáže topolu

Činnost Cena (Kč/ha)
Příprava pozemku – hluboká orba (podzim) 4 000 Kč/ha
uvláčení (jaro) 2 500 Kč/ha
Sadba – řízky 8 000 ks/ha(dle sponu) x 3,00 Kč 24 000 Kč/ha
Výsadba ruční (dle hodinové taxy) 100 hod cca. 8 000 Kč/ha
Doprava + další výdaje cca. 2 000 Kč/ha
Suma celkem 40 500 Kč/ha

Cena se bude výrazně lišit s velikostí osazované plochy, čím větší plochy tím se sníží náklady a použitou mechanizací.

Palivové dříví

Ze zkušeností a přímých výpočtů kubatury dřevní hmoty lze na průměrné lokalitě na 1 hektaru při počtu 8000 ks/ha a 5-ti letém cyklu obmýtí docílit až 300 m3 dřeva

Štěpka

Pro výrobu štěpky je optimální 2 až 3 letý cyklus těžby (řezačkami na kukuřici). Hektarová výtěžnost dle lokality je za dané období ** až 60 tun** surové štěpky (vlhkost 55–60%).

Finanční náročnost vytápění rodinného domu

Porovnání nákladů na vytápění klasického rodinného domu (cca 100m2) za jednu sezónu dle jednotlivých druhů paliva.

Typ využitého paliva pro vytápění Náklady na jednu sezónu v Kč (cca)
Japonský topol využitý na dřevoplyn 4200,–
Japonský topol spálený klasicky 5000,–
Dřevo 13900,–
Dřevní štěpka 16000,–
Hnědé uhlí 20200,–
Dřevěné pelety 21900,–
Tepelné čerpadlo 22800,–
Dřevěné brikety 24400,–
Černé uhlí 25200,–
Centrální vytápění 32700,–
Koks 35200,–
Zemní plyn 36600,–
Elektřina-akumulační kamna 51800,–
Elektřina-přímotop 63100,–

Výhřevnost

Spalné teplo jednotlivých paliv

PLODINA (MJ/kg)
Lesní štěpka o vlhkosti 60% 9,20
Lesní štěpka o vlhkosti 40% 10,10
Lesní štěpka o vlhkosti 30% 12,20
Lesní štěpka o vlhkosti 20% 14,30
Topol štěpka (různé klony) 18,7–19,2
Vrba štěpka (různé klony) 18,2–19,0
Řepka oz. slámy 17,48
Konopí seté 18,06
Hnědé uhlí 14,5–16,50
Černé uhlí 28,00
Zemní plyn 33,50

Copyright © 2024 TopolyJc.cz
Partneři