Japonský topol - sklizeň a výhřevnost

Plantáže r.r.d. se sklízejí v tzv. velmi krátkém obmýtí, které se v našich podmínkách pohybuje mezi 3–6 roky. Pokud bude tedy celková doba existence plantáže 15 –25 let, znamená to, že bude sklizena 4–8 krát. Podle zkušenosti ze zahraničí se nedoporučuje sklízet v kratších obmýtích, neboť tím sníží celkový výnos za dobu existence plantáže.
Při častějším sklízení dojde k poklesu produkce dříve (do 10 let). 3–4 letý cyklus u nás je minimum, které by z těchto hledisek nemělo být snižováno. Spíše je možné uvažovat na některých lokalitách o variantě prodloužení cyklu. Např. mrazové kotliny, zamokřené půdy, vyšší polohy aj.

Pro pěstitele je také zajímavá relativní volnost při rozhodování o roku sklizně, jak to uvádějí odborníci z Holandska. Pokud není situace na trhu (poptávka) jeden rok výhodná, může se se sklizní počkat do roků dalších. U topolových plantáží se také může rozhodnout o změně produkovaného sortimentu a ze štěpky přejít na jednokmennou lignikulturu (obmýtí až 30 let) pro produkci vlákniny, která je použitelná v papírenském průmyslu nebo sortimenty pro nábytkářský průmysl.

Vlastní sklizeň se pak provádí v zimním období, kdy je nejnižší obsah vody ve dřevě, buďto ručně- motorovou pilou, mechanizovaně –harvestorama, nebo pokud je plantáž určena na štěpku sklízí se řezačkami na kukuřici.

Výhřevnost

Spalné teplo jednotlivých paliv (KÁRA, 1995)

PLODINA MJ/kg
Lesní štěpka o vlhkosti 60% 9,20
Lesní štěpka o vlhkosti 40% 10,10
Lesní štěpka o vlhkosti 30% 12,20
Lesní štěpka o vlhkosti 20% 14,30
Topol štěpka (různé klony) 18,7 – 19,2
Vrba štěpka (různé klony) 18,2 – 19,0
Řepka oz. slámy 17,48
Konopí seté 18,06
Hnědé uhlí 14,5 – 16,50
Černé uhlí 28,00
Zemní plyn 33,50

Copyright © 2024 TopolyJc.cz
Partneři