Klon japonského topolu

Japonský topol (Populus nigra x maximowiczii )

Japonský topol je kříženec topolu černého a Maximowičova. Topol černý je domácím evropským druhem a topol Maximowičův patřící do sekce Tacamahaca spach = balzámových topolů, pochází z dříve japonského ostrova Sachalinu. Tyto topoly dosahují sexuelní zralosti až po 10 roce růstu. Znamená to tedy, že pokud se provádí krátká doba obmýtí (2–7 let), není topol schopen se generativně množit, tím je zajištěna částečná pasivní kontrola nad spontánním invazivním rozšířením tohoto druhu.

Vegetativním množením – osními řízky, dosahuje topol vysoké ujímavosti – cca. 80–95% na volných plochách.

Klony J 104 a J 105 tohoto křížence, jsou jedny z nejpoužívanějších klonů v České republice. V průběhu devadesátých let se směs těchto dvou klonů dostala z Rakouska k nám. V Čechách byly dále pěstovány a množeny a dnes je nejrozšířenější klon J105, nebo je také hojně nabízena směs klonů J104 a J105 neboť mezi jednotlivými klony je jen minimální rozdíl, který se dá rozeznat pouze při genetické analýze. Japonský topol je vhodný pro většinu typů půd v České republice ze standardním úhrnem srážek okolo 500 mm/rok a větších. Klony J104 a J105 mají rovný hladký, hnědozelený kmen s průměrným větvením a olistění.

Oba klony lze použít jak na pěstování levného palivového dřeva, dřevní štěpky, tak na výrobu palet a briket, k výrobě celulozy, nábytkářký průmysl, řezbářství, ozelenění výsypek, protihlukové bariery, živé ploty.

Copyright © 2024 TopolyJc.cz
Partneři