Péče o japonské topoly po výsadbě

Mechanické omezování plevelů před výsadbou a 1 až 2 roky po výsadbě (oráním, kosením, plečkováním, rotavátorováním) je klíčovou operací pro úspěšné založení plantáží. V první roce je podle situace potřeba omezovat plevel tak, aby nekonkuroval prýtům rašícím z řízků, které obvykle dorostou výšky 50–150 (250) cm. Obvykle je to asi tak 1–3× do roka. Na špatně udržovaných plochách, kde rostou řízkovance v hustém zárostu plevelů, je jejich růst a tím i produkce biomasy nebo řízků neekonomické.

Chemická ochrana proti plevelům bývá používána jen výjimečně např. Roundup před vysázením řízků topolu na silně zaplevelené lokalitě. Ve vegetaci je aplikace složitá, protože topoly jsou na něj citlivější než běžné plevely. Jeho postřik v kulturách r.r.d. musí být prováděn velmi opatrně s kryty nebo lépe smýkáním knotu zásobovaného Roundupem.

Velmi dobré opatření využitelné u menších plantáží je mulčování, které vytváří příznivé vlhkostní podmínky ve vrchní vrstvě půdy a dává k dispozici topolu množství pohotových živin. Vhodné je též diskování a rotavátorování ploch – držení černého úhoru. Rakouští pěstitelé uvádějí při tomto způsobu hospodaření zvýšení výnosu o 20–30% . Při držení černého úhoru v meziřádcích je trvale ničen plevel, není zde tedy pro topol žádná kořenová konkurence a zvyšuje se tím i příjem vzdušného dusíku.

Hnojení

Hnojení průmyslovými hnojivy se doporučuje jen v odůvodněných případech na chudých stanovištích – většina orných půd je pro dřeviny dostatečně zásobená živinami. Z odborné literatury i praktických zkušeností je doloženo, že zejména topoly na chudých stanovištích reagují na hnojení dusíkem zlepšením růstu a produkce. Při aplikaci hnojiva Npk, cererit, LAD 27,… dbejte na vhodné dávkování. Hektarová dávka dusíku je 50 kg/ha. V zahraničí se výzkumně ověřuje možnost použití čistírenských kalů pro hnojení energetických dřevin.

Ochrana proti zvěři

V oblastech s vyšším výskytem spárkaté zvěře, dochází k poškozování kultury vytloukáním a v zimním období okusem na nově založených plantážích – jednoletých rostlinách. Škody však nejsou tak vysoké, aby se vyplatilo plantáže plotit – (oplocení 1 ha vychází cca na 25–35 000 Kč) Nám se osvědčilo aplikovat do prostoru plantáže repelentní přípravek odpuzující zvěř. Stav po roce aplikace – napočteno 6 poškozených kmínků ve dvouletém porostu o rozloze 1 ha a počtem 8 000 ks rostlin. Repelentní přípravek pak přitom vychází jen cca. 2700 – 3500 Kč/ ha.

Ochrana proti hmyzu

Nejčastěji můžete nalézt na listech mandelinku topolovou (Chrysomela populi), mandelinku osikovou (Chrysomela tremulae). Pokud jste ji našli na své plantáži v malé míře, stačí projít plantáž a brouka posbírat.V neposlední řadě pomáhá likvidovat tyto škůdce pernatá zvěř Bažant, koroptev …), která ráda v plantážích přebývá. Má zde kryt před dravci a dostatek potravy. Pokud však dojde k přemnožení škodlivého hmyzu a škody jsou závažné, jsme nuceni přistoupit k použití insekticidů.

Povolené přípravky ze seznamu registrovaných přípravků na ochranu rostlin. V lesnictví jsou nejčastěji využívány tyto insekticidy: Decis EW 50, Decis Mega, Decis Flow 2,5, Dimilin 48 SC, Karate 2,5 WG, Nomolt 15 SC, Mospilan, Pirimor 25 WG, Vaztak 10 SC.

Copyright © 2024 TopolyJc.cz
Partneři