Řízky a sazenice japonského topolu

Řízky

Topoly se sázejí jako řízky nařezané z jednoletých prýtů. Ty se odebírají ve speciálních každoročně seřezávaných porostech – matečnicích – nejlépe v únoru až březnu. Optimální délka řízku japonského topolu je 20–25 cm. Evropský standard tloušťky (průměru) výsadbyschopného řízku je 0,8 cm na horním konci. Maximum je z praktických důvodů cca 2,5 cm. Delší řízky 30–40 cm jsou vhodné pro oblasti s výskytem přísušků. Řízky je nutné skladovat do výsadby ve vhodných skladovacích prostorách.

Skladování řízků a prutů

Při krátkodobém uskladnění do 3 měsíců je optimální teplota +2 až –4°C. Ve skladovacích prostorách je nutné zajistit stabilní vysokou vzdušnou vlhkost 80–90%, aby nedocházelo k vysychání řízků či prutů. Skladování řízků v neprodyšných obalech silně snižuje kvalitu a použitelnost řízků pro výsadbu. Pokud je to technicky možné, je výhodné namočit zakoupené řízky topolu na 24 – 48 hodin před výsadbou do vody pro zvýšení ujímavosti. Nám se osvědčilo krátkodobé uskladnění řízků i prutů ve stodole, nebo na severní straně budovy, kde jsme řízky naskládané v přepravkách zaházeli sněhem, nebo ledem z rybníka a přikryli pytlema. Udrželi jsme tak řízky v chladu a vlhku. Před výsadbou jsme je ani nemuseli namáčet do vody.

Sazenice

Sazenice japonského topolu jsou vhodné pro louky, nebo více zabuřenělá stanoviště. Největší výhodou sazenic je, že mají již vytvořený kořenový systém a narostlou nadzemní část, jsou tak schopny lépe odolávat konkurenci okolní vegetace. Jste tak přesto že je sazenice dražší než obyčejný řízek o rok napřed a nemusíte pozemek složitě předem upravovat.

Sazenice lze sázet ručně, nebo strojově – zalesňovacím strojem a sázejí se buďto se seříznutou nadzemní částí – cca. 5 cm nad kořenovým krčkem, pak po výsadbě kouká sazenice 4–5 cm nad zemí(využití v méně zabuřeněných plochách,nebo na sušších stanovištích). Nebo se sází sazenice s nezakrácenou nebo částečně zakrácenou nadzemní částí cca. na 40–60 cm ( využití hlavně na silně zabuřeněných stanovištích – staré louky, jílovité těžší půdy …).

Výhodou sazenic japonských topolů je, že mají na kmínku střídavé pupeny, tudíž částečně seříznuté sazenice nevytváří dvojáky, ale jednoosé rovné kmeny. Před výsadbou je dobré zakrátit hojný kořenový systém – pro lepší manipulaci a samotnou sadbu. Zároveň se tím podpoří zmnožení kořenového systému a tím se zlepší růst rostliny.

Skladování sazenic

Vždy je třeba dbát nato aby neosychal kořenový systém. Skladovací podmínky jsou pak shodné se skladováním prutů a řízků (nízká teplota 2–4 st.C a vysoká vzdušná vlhkost).

Copyright © 2024 TopolyJc.cz
Partneři