Klimatické podmínky pro pěstování japonského topolu

Japonský topol je slunná dřevina, málo citlivá ke klimatu. Snáší dobře záplavy (až 50 dní zaplavení kořenového systému),zanášení štěrkem a pískem – okolí velkých řek. Výsadby jsou ekonomicky vhodné do nadmořské výšky cca 500 m.n.m.. Roční úhrn srážek 500mm a více. Z mé pětileté zkušenosti vyplívá, že půdy má raději lehčí s dostatečným úhrnem srážek, ale i na těžších půdách se dá s úspěchem pěstovat, jen první dva roky nejsou přírůsty tak velké, jak bychom potřebovali ,neboť kořenění řízků trvá poněkud déle než se plně rozvine jejich kořenový systém. V těchto půdách je pak vhodné první dva roky přihnojit hnojivy typu NPK, cereryt, LAD 27… s dávkou dusíku 50 kg/ha. K emisím v ovzduší je tolerantní.

Vhodné plochy k pěstování topolu jsou například neobdělávaná pole, svažitá pole a staré louky, zátopové oblasti. Nechtějte však pěstovat topoly na kvalitních polích, i když budete dosahovat maximálních výnosů, tam patří obilí a brambory.

Copyright © 2024 TopolyJc.cz
Partneři